پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مهندسین استان قم

تصویر سربرگ

متن متحرک
اِلهی عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکی وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّل


برگزاری نشست های روشنگری و بصیرتی

نشست های روشنگری و بصیرتی با حضور مهندسین سازمان بسیج مهندسین صنعت در  هفته بسیج و موضوع پیروزی جبهه مقاومت با حضور حاج آقای ایمانی و در دهه بصیرت با حضور دکتر پناهی برگزار گردید.